Ginnungagap

"Det väldiga gapet" - det tomrum ur vilket världen blev till.