Häxa

Ett kvinnligt form av Troll, inte särskilt vanlig i säger och vittnesmål men förekommer en del i sagor. De utgör dock något man skyddar sig mot med läsningar och signerier. En häxa ser ut som en mänsklig kvinna men är egentligen ett väsen gjord av kvistar, bark eller lera. Hon är mäktig i Trolldom och innehar ofta magiska föremål. En häxa har samma svagheter som Troll, de tål inte eggstål, eld eller vatten.

Begreppet är relativt nytt och ordet lånades in under 16- och 17-tal från tyskan via överklassen. Ordet kom sedan att vandra in i folkligt språkbruk så som en variant av trollbegreppet. Har förknippats med Trolldomsprocesserna - men endast i efterhand under nationalromantiken.