Trolldomsprocesserna

En mängd företeelser där man medels laga förföljelse sökte bekämpa hedendomen och folkliga trosföreställningar medels straff och vedergällning. Kallas även felaktigt för häxprocesserna, en beteckning som hänger ihop med ett modern, borgerlig och nationalromatisk tolkning av ordet "häxa" - så utifrån ordets kontinentala betydelse. Begreppet förekommer inte inom nordisk folktro utan är en del av den kristna föreställningsvärld som lånas in från inkvisitionen och tysk, kristen föreställningsvärld. Den beskrivning man ofta får av de så kallade ''häxprosserna" är alltså huvudsakligen en tysk begreppsvärd - häxa(hexe), blåkulla(Blocksberg) och så vidare. Detta ingick alltså i prästernas föreställningar - inte i folktron.

Tron på Trolldom fans dock - och det är även dessa saker som folk vittnar om under processerna. Att man senare skulle tolka in detta i den nationalromantiska häxmyten var inget någon tänkte på då. I rätten tror man nämligen inte på detta - men brottet var att tro fel. Lagen var att den som trodde på sådant som stred mot bibeln kunde dömas. Om detta då var hednisk tro eller kristen djävulstro var sekundärt. Irrläror skulle bekämpas. En hel del kloka som drabbas av förföljelser, men vanligen var det vanligt folk som straffades för sin tro.