Vättar

Ordet har två innebörder. Det vanligaste är att en vätte är något väsen. Vättar är då alltså alla väsen överhuvudtaget. Det kan också användas som betäckning för jordvättar.