Vättar

Ordet har två innebörder. Det vanligaste är att en vätte är något Väsen. Vättar är då alltså alla Väsen överhuvudtaget. Det kan också användas som betäckning för Jordvättar.