Loke

Loke är en komplex gud. Han utgör en av de tre gudar som skapar människan, har en brodersrelation till Oden. Samtidigt är han en gränsgångare, han kan vandra mellan Gudar och Jättar obehindrat. Han är listig och opålitlig. Han är rastlös och klurig.

Namnet Loke kan härstamma från ordet Låga, och han förknippas även med spindlar - Locke. Han har en närmare relation till Vättar och Väsen än övriga makter.