Andlighet

Tron på att det existerar sådant i tillvaron som inte är materiellt. Föreställning som delas av i stort sett alla människor.