Älvor

Älvor är ett slags Alver som dyker upp i gränslandet mellan dag och natt och mellan liv och död. Älvor är dödsvarslande och kan leda oss vill. De är inte i sig onda eller destruktiva, men de är farliga och man behandlar dem med respekt.