Frigg

Frig är den gudomliga modern, modergudinnan. Hon är den mest digra av gudinnor. Kallas även Frea - därav namnet på veckodagen Fredag. Hon ligger nära makten Jord i sitt väsen. Hustru till Oden och mor till Ballder. Hennes kärlek till sonen Balder, den tragedi som leder till hans död och hennes sorg över den döde sonen är centralt i Nordisk mytologi.

[inline:frigg_dollman.jpg]