Botare

En botare är en generell beteckning för person som ägnar sig åt att bota eller behandla sjukdomar med hjälp av traditionella metoder. Detta kan handla om läkeörter, salvor, Koppning, Stämma blod eller läsningar.

Termen botare används generellt om en person som kan hjälpa med sjukdomar trots att deras kunskaper/förmågor kan skiljas väldigt mycket. Många bot är huskurer med viss verkan, vissa bot är religiösa böner och vissa saker är rent kvacksalveri. I traditionen har ordet Bot inte varit liktydigt med det som man i dag menar med sjukvård, därför skall inte en botare blandas samman med till exempel en läkare.

Faktum är att begreppet i sig är så vitt att det är nästan obrukbart. Någon botare är Klok, någon är en Kucklare, någon ägnar sig åt Trolldom, någon har bara en medfödd förmåga, så som att Stämma blod. Vidare kan man tillhöra en sådan grupp och inte ägna sig åt Bot, sålunda är till exempel inte botare och Klok liktydig. Åter andra har ingen speciell förmåga eller kunskap.