Naturreligion

Religion där naturdyrkan ingår, där det andliga representeras i naturen av olika naturfenomen. Naturreligioner är polyteistiska, animistiska och för det mesta traditionsreligioner.