Varulv

En varulv är en man som genom att någon sysslat med Trolldom blir förbannad och förvandlas till en varg, eller en stor svart hund. Det växer ut hår på honom och han blir som en varg, för att sedan förvandlas tillbaka, även om den besatte tenderar att ha mer hår än normalt. Det hävdas att varulvar ofta springer runt på tre "ben" med det fjärde rakt ut som en svans. Den besatte är sällan medveten om att han är en varulv och kan på inget sätt meddela andra om detta. Varulven söker ofta i vargHamn upp de människor han älskar som människa och dräper dem. Varulvar kan bli botade genom att sluka ett ofött foster och därför utgör de ett hot för havande kvinnor. Det sägs att det räcker med att säga till den förbannade - "Du är en varulv" - för att förbannelsen skall brytas. Andra säger att detta är trams.