Bortbyting

En bortbyting är en trollunge - ett barn till trollen som dessa har bytt mot ett människobarn. Trollen tar barnet och lämnar bortbytingen istället, detta för att människobarn är vackra och snälla och trollungar är fula och elaka. Man kan skydda sitt barn från att bli taget av trollen genom olika skick så som att lägga Eggstål i vaggan, eftersom Troll inte tål stål.
För att få åter ett bortbytet barn kräver ofta hjälp av en Klok.