Snorres Edda

Instruktionsbok i fornnordisk+diktning skriven av Snorre Sturlasson på 1200-talet. Då dåtidens diktning handlade om Nordisk mytologi så vad den kristne Snorre tvungen att förklara mytologin. Eftersom han inte själv är insatt i religionen så är berättelserna hopfogade och förklarade på ibland väldigt underliga vis. Boken har föga att göra med Hedendom utan är snarare en av missförstånd som skapat den så kallade asatron. Större delen av bokens mytologi är baserad på grekisk mytologi som Snorre kände till bättre.

Snorre försöker bortförklara hedendomen som lögn och lurendrejeri genom dikten Gylfaginning där några kungar vill få sig själva att verka viktiga genom att lura i kung Gylfe att de är gudar.

Boken i sig handlar alltså om diktkonsten och inte om religion, eftersom ju Snorre inte kände till något om den riktiga hedendomen annat än det han hört i dikterna. Däremot kom boken att användas i Asaginning när man skapade asatron

Namnet kommer från att det på ett blad står "Denna boken heter Edda".

[inline:snorresedda.jpg]