Bjära, Puke

Bjäran eller Puken, en magisk hjälpare som bär hem saker åt sin ägare - besläktad med mjölkharen. Tillverkas av trådar och stycken med magiskt ursprung, formades antingen som ett nystan eller som en liten docka. Genom att droppa av sitt eget blod så ges bjäran liv och blir bunden till sin ägare. Detta är en form av Trolldom och därigenom binder ägaren sig själv till bjäran. Med tiden kommer bjäran då hon drar hem mer och mer ägodelar åt sin ägare att få mer och mer makt över ägaren och ställa större och större krav.

Bjäran uppträder ofta som ett nystan som snabbt kommer rullande. Den hemsöker hela trakter och stjäl för sin ägares skull. Bjäran kan fångas och förstöras med eld. Ägaren kommer då att kallas och rusa för att rädda bjäran.