Blota

Blota, även blote - (Dalmål, Skånska etc) - verb, svärja en ed till heliga makter, företrädesvis kollektivt. Ordet är släkt med begreppet "att blotta sig".
Blota betyder att edsvära sig inför makterna. Detta har i sin tur get sitt namn till Blot.