Georges Dumezil

Fransk religionsforskare vars rasistiska idéer ligger till grund för både nazismen och asatron. Han menade att myten om konflikten mellan Asar och Vaner i Norrön litteratur egentligen handlade om konflikt mellan två raser. Hans teori går ut på att vanerna tillhörde ett äldre folks religion och att asarna var de nya härskarfolkets religion. Teorin har inga stöd i fynd eller liknande, utan strider snarare mot hela föreställningsvärlden. Myten om konflikten är marginell och någon koppling till människor finns inte i den. Snarare brukar sägner om fejder förekomma i alla polyteistiska religioner. Asar och Vaner utgör kompliment som knappast kan finnas utan varandra - en polyteistisk religion utan kärleksgudinna eller utan krigsgud verkar orimlig.