Asaginning

"Lögnen om asarna", en term för processen där vanföreställningen om asatron kommit till. Historisk term bildad som parafras på texten "Gylfaginning".

För utomstående har det alltid varit viktigt att använda kraften av hedendomen för sina egna syften. Snorre Sturlasson var tidig med detta då han försökte motivera en kristen aristokrati. Hans skrifter kom i ett senare skede att användas för andra politiska projekt. Under nationalromantiken och dess förstadier så utgår man från Snorres skrönor som redan från början var lögner för att skapa bilden av en nordisk motsvarighet till den ädla rommerska och grekiska mytologin. Man skapar successivt en fantasireligion som man kommer att kalla Asatro och som man placerar i forntiden fast som egentligen ger utryck för adliga och högborgerliga värderingar från 17- och 18-hundratalen. Genomdrivandet av denna lögn kallar vi Asaginning.