Vittra

Väsen som man tror på i Norrland. Ett folk som lever vid sidan av människorna. De brukar kallas underjordiska och är för det mesta osynliga. De håller kor, så kallade vitterkor, och lever i stort sett som människor. De är dödliga och anses besläktade med oss.

Ordet vittra är i pluralis och förekommer i stort bara som pluralis. Singularisformen skulle vara "ett vitter". Ordet är besläktat med vätte. Användning av konstiga böjningar så som "vittror" är alltså ett tecken på ignorans.

Vittra har sina egna stråk och stigar, så kallade vitterstråk eller vitterstigar. De färdas på dessa och driver sina kreatur där. Om man bygger sitt hus över en sådan stig så kommer man att höra hur de driver korna genom huset. För att slippa detta så finns det ofta lokala kartor som visar hur vitterstigarna går.