Huldrefolket

Ett folk som lever vid sidan i människorna. Förekommer i stora delar av Norge. Räknas till De underjordiska och har likheter med bland annat Vittra. Namnet kommer från ordet huld - vacker - de anses sköna och ljusa. Det har inget släktskap med betäckningen "Huldran" på Skogsrået - där man också användt ordet "huld" i östsverige.