Di sma

"Di sma untar jordi" - de små under jorden - är ett folk av underjordiska som dominerar folktron på Gotland.