Återfödelse

Återfödelse är en föreställning om att en person som dött föds i en ny kropp. I Nordisk Sed tror man på återfödelse endast som undantag - det normala är att . Återfödelse är en resultat av ett liv eller ett öde som inte blev som det skulle, och är ofta ganska jobbigt för personen. Detta räcker naturligtvis inte bara med ett ofärdigt liv utan makterna måste blanda sig i och i slutändan måste Hel ge sitt samtycke - och hon är väldigt svårmedgörlig.

Återfödelse är något som förekommer bland odödliga väsen så som troll eller vättar. Man associerar normalt inte återfödelse med människor. Återfödelse är något som några få mytologiska personer genomgår som en del av något större skeende. De som återfötts var tvungna att hålla sig undan från släkt och vänner och lever ofta sina liv i tysthet.

Föreställningen om återfödelse bör inte blandas samman med tron på reinkarnation som finns i vissa andra religioner - reinkarnation är då något vanligt, och det är ett nytt liv, inte en förlängning av det tidigare. Reinkarnation ingår inte i Nordisk Sed.