Havsfrun

Havsfrun eller havsrået är den rådare som härskar över havet. I mycket lik sjörået och ibland blandas de ihop. Troligen samma väsen som Ran.