Skogsrået

Kallas även Skogsfrun och ibland även Huldran. Rådare. Kvinnligt väsen som härskar över skogen och skogens djur. Är ofta naken eller insvept i gröna kläder, egentligen i skogens grönska. Vanligen rödhårig då hennes andra Hamn är räv. Hon kan växla mellan dessa hamnar och i skiftet kan man ibland skönja öronen och svansen. Hon skyddar och värnar skogen och dess djur och skyddar den. Hon kan förvrida huvudet på dem hon inte gillar. Hon kan leda människor vill i skogen och hon kan förföra män så at de hamnar i hennes makt. Hon kan också leda rätt och ge jaktlycka till dem hon vill belöna.

Namnet "Huldran" kommer från ordet huld - vacker. Det betyder alltså den vackra. Skogsfrun har ingen koppling till Huldrefolket (de vackra folket) - där man parallellt skapat ett namn från samma ord i en helt annan del av norden (Norge).