Hörg

Kallas även horg eller harg. En helig formation, så som ett röse, en rot eller en sten. Hörgen anses tillhöra Makterna och vara besjälad. Ofta offrar man och gör sina bruk på eller vid hargen.