Poetiska Eddan

En skrift sammanställd på 1600-talet. Namnet Den Poetiska Eddan eller Sæmundars Edda har den fått av Snorres Edda eftersom några av dikterna är tagna därifrån. Huvuddelen av matrialet i Den Poetiska Eddan kommer från en skrift som heter Codex Regius som tros vara nedtecknad på 1200-talet på Island.