Näcken

Näcken är ett Väsen som finns i forsen i bäcken eller i älven. Näckens namn kommer från ett gammalt ord för att bada - nack. Det är alltså inte så att han är avklädd (ordet näck kommer från samma stam för att bada). Inte i några sägner är näcken naken - det är snarare en bild som nationalromantiken skapat eftersom man i borgerlig kultur ansåg att erotik och nakenhet hängde samman. Att vara naken var inte lika sexuellt laddat i bondekulturen. Han kallas också för Strömkaren. Han är den bäste av alla spelmän och spelar underbara låtar på sin fiol. Hans musik är trollbindande och han lockar med den ned kvinnor och flickor i forsen vilket blir deras död.

En Spelman kan om han gör upp med Näcken och lära sig spela fantastiskt eller lär sig en låt så som Näckens Polska (Näckapolskan). Om man spelar den så kan ingen sluta dansa - ofta måste någon skära strängarna på fiolen för att spelmanen skall kunna sluta spela.