Tradition

Fast etablerad sedvänja som tar uttryck i regelbundet återkommande händelser med i princip oförändrat innehåll.