Animism

Tro på att luft, jord, växter, djur, föremål och naturfenomen är besjälade. Föreställning att skeenden i naturen och världen styrs och påverkas av mängder av andliga väsen som har sin hemvist på olika platser i tillvaron.