Avgudadyrkan

Ickehedniskt begrepp för att göra bilder och representationer av det gudomliga.
I vissa religioner förekommer förbud mot att göra bilder av gudar och människor då de tror att bilderna visar en felaktig bild. Denna inställning är främmande för hedendomen där man istället tror att avbildningar kan vara inspirerande.
Termen insinuerar att det är avbilden man dyrkar - vilket naturligtvis inte är sant - bilden är en representation för en gud. Denna förvirrande term kommer sig troligen av en brist på förståelse av abstraktioner. Guden och bilden på guden är inte samma sak, ungefär som att bilden på TV och den verkliga personen är inte samma sak. Detta betyder naturligtvis inte att man kan skända bilderna eftersom sådant vore symbolisk kränkning - en förolämpning. Bilden av någon är en representant och skall behandlas med respekt.