Termer för allmän religionsteori

Olika ord som kanske inte direkt handlar om hedendom men som kan vara bra att förstå.