Ran

En makt som härskar i havdjupen och som sliter ned skepp och fartyg. Möjligen samma väsen som Havsfrun.