Döden

I nordisk sed så är döden ett avsluta av livet som vi känner det och övergång till något annorlunda som vi inte klarar att helt förstå. Olika myter och sägner används för att beskriva det som kommer efter.

Genomgående är att livet som sådant är avslutat och personens roll i världen ändras. Man lämnar de levandes värld (Midgård) och existerar sedan på ett annat sätt, man kan se det kropsligt och då går man till Hel.