Dvärgar

Dvärgar är de ursprungliga underjordiska makterna som har skapat allt som finns i jordens djup. Kallas även mörka alver.