Ödet

Ödet är den ordning som alla skeenden i världen har. Ödet är för en gång bestämt och omöjligt att ändra. Vi känner som tur var inte till vårt öde vilket gör att vi orkar med tillvaron. Alla, även Makterna är underordnade ödet. Ödestro är ett viktigt inslag i Hedendom.
Ödet beskrivs i Hedendom som Nornorna.