Skuld

Den yngsta nornan, namnet Skuld betyder det som skall komma.