Högmod

Högmod, på grekiska hybris.

Att tro att man har mer makt i världen än man har, allternativt att sträva efter att få mer makt än vad det är meningen att man ska ha. Högmod är en övertro på sig själv men även ambitionen att själv göra sådant det inte är meningen man skall göra. Högmod är att tro sig stå över Makterna eller Ödet.

Högmod/hybris utgör det största moraliska felet man kan göra i Hedendom.