Norrön

norrön, adjektiv, betydelse: Från den nordliga ön, det vill säga Island. Ordet betecknar att något är isländskt, vanligen fornisländskt. Begreppet kommer ursprungligen från formuleringen "norrön litteratur" för den fornisländska diktningen, och är en litteraturterm. Ordet har i vissa fall felaktigt används även för beteckna något fornnordiskt generelt. Poppulärt ord att använda av sådana som ej förstår det.