Arne Sjöberg

Sveriges namnkunnigaste hedning. Grundare av Breidablikk gildet. Född 6 juni 1921 i Västergötland och arbetade länge som lärare i Engelska i bland annat Norrland. Under sina aktiva år som hedning under hela åttio och nittiotalet bodde han i Stockholm. Trosmässigt kom Arne Sjöberg att pendla mellan Hedendom och Nyhedendom, han hade delvis en folklig bakgrund men även en fascination för Nationalromantik.

[inline:arnesjoberg.jpg]

Var under åttiotalet inspirerad av vikingaromantik men fick dåliga erfarenheter från konfrontationer med nyandliga rörelser och under nittiotalet kom han att bli en av de viktigaste kritikerna av Shamanism och Ockultism. Kom att kraftigt ta avstånd från nyhedendomen och blev senare medlem i Samfälligheten för Nordisk Sed där han kom att stödja organisationens framväxt. Han ingick i skeendet i sovringens början och när den väl gick mot sitt slut så kom han att välja en rätt tillbakadragen roll.

Han avled 28 september 2002 och begravdes i Samfällighetens regi.