Samfälligheten omstruktureras

Samfälligheten för Nordisk Sed har på sitt allting beslutat en omfattande omstrukturering. Alltinget beslutade under lördagen en plattare och enklare organisation. Samfundet har haft problem på grund av en kostsam verksamhet och omfattande åtaganden. För att få en organisation som är möjlig att driva och som mer passar medlemmarnas behov så avskaffas modellen med gäll och organisationens beslutsgång förenklas.