Samfälligheten satsar på mångsidigt Allting

Alltinget, Samfälligheten för Nordisk Seds årliga möte har blivit en viktig mötespunkt för hedningar ända sedan 1998 då evenemanget blev det första konstruktiva hedniska forumet. Årets Allting genomfördes 29-30 augusti i Värmland med ambitionen att bjuda på stimulans med seminarier, religiösa inslag och annan verksamhet. Deltagarna menar att detta fungerade väldigt bra och ambitionen är att driva den linjen vidare inför nästa år, med än fler deltagare och fler intressanta inslag.