Hedendom 2.0

Nu uppgraderas Hedendom.se. Hedendom.se 2.0 är ett grafiskt och estetiskt lyft men i projektet ingår att en del nya funktioner kommer att komma på webbplatsen. Vi avvecklar även några gamla funktioner som har gjort sitt.