Samfällighetens Allting 2008

Under lördag 19 juli höll Samfälligheten för Nordisk sed sitt årsmöte, Alltinget, i Stockholm. Under mötet framkom att omstruktureringarna som beslutats i fjol var genomförda och att organisationen numera fungerade stabilt. Man har numera en väl fungerande hemsida och medlemsantalet stiger åter. Se även http://www.nordisksed.se/node/164