Hednisk radiokanal

Hedendom.se lanserar nu den första hedniska radiokanalen - Radio Hedendom. Radio hedendom är en internetkanal som sänds via så kallad podcast. I inledningsskedet så sänds radioandakter en gång i veckan. Ambitionen är att med tiden utöka programutbudet med andra hedniska program men andakterna är det som är aktuellt nu.