Hednisk Andakt - Att lämna åter till de efter oss

Om ansvaret vi har för det goda som vi fått av de som levt här innan som vi har att vårda och lämna vidare.