Principförklaring för hedendom.se

Hedendom.se är en nätresurs för hedningar. Den syftar till att ge en tydlig och saklig information om den levande nordiska hedniska traditionen. Hedendom.se berör detta ämne och ingenting annat. Innehållet har inget budskap utöver det religiösa och är riktat till hedningar och de som vill veta hur saker tolkas ur ett hedniskt perspektiv. Detta leder till att materialet i sig är skrivet ur ett hedniskt perspektiv. Denna vinkling är avsiktlig och behöver inte ifrågasättas eftersom andra vinklingar gör sig gällande i andra sammanhang. hedendom.se har vuxit fram ur det faktum att det inte existerat någon rent hednisk kanal på internet. Projektet befattar sig alltså inte med nyandlighet, ockultism, politik, rekonstruktionism eller pseudoreligion - så kallad paganism. Detta gör att hedendom.se är renodlat religiös, och riktar sig till de som har nordisk sed - levande nordisk folklig hedendom - som sin religion. Övriga läsare är välkomna men matrialet skrivs utifrån den givna målgruppen.

För de som deltar i projektet finns ett forum och en del andra verktyg på hedendom.se - för att delta i detta kan man anmäla intresse nedan. Förhoppningen är att få med många positiva krafter i detta projekt.

Är du intresserad av att delta i projektet?