Faktoider - om Folktrons väsen

Text om missförstånd om olika foltroväsen.