Hednisk Andakt - Vintern och världens ordning

Om hur vintern vänder i midvintertid - hur dessa skeden är ordningen som vi måste leva med, och hur viktigt det är att se det goda i livets ordning.