Hednisk Andakt - Kan man vara egoist?

Vad är egentligen egoism? Vem man är definieras utifrån ett sammanhang - och meningsfullhet handlar om sammanhang.