Hednisk Andakt - Hedniska ritualer

Om varför vi utövar våra hedniska bruk och skick - och skillnaden mellan saker vi gör naturligt och när vi gör oss till.