Hednisk Andakt - Det ömtåliga spirande livet

Om vårens ankoms, om livets kraft och om hur det är viktigt för oss att värna det spirande livet.